O společnosti

Vlastníme a provozujeme 23. zemský digitální multiplex (MUX 23) a regionální sítě 12 (RS12) pro přenos rozhlasového a televizního vysílání na území České republiky. Naší strategií je rozvíjet a posilovat zemskou vysílací platformu, která v současné době na českém trhu zaujímá téměř 60% podíl.

Díky stále se rozšiřující programové nabídce MUX 23 potvrzujeme vedoucí pozici zemského digitálního vysílání pro šíření TV programů. Dvacátýtřetí zemský digitální multiplex nabízí ve své konečné podobě televizní signál pro 99,7 % obyvatel České republiky, RS 12 pokrývá 17 % obyvatel České republiky.

Výstavbu a provoz multiplexu 23 i regionální sítě 12 pro nás zajišťuje společnost České Radiokomunikace a.s.

Naším cílem je poskytovat profesionální technická řešení a vysoce kvalitní, spolehlivé a moderní služby v oblasti rozhlasového a televizního vysílání.

MUX 23 pokrývá signálem 99,7 % obyvatel ČR 

Díky překryvům signálu vysílaného z jednotlivých vysílačů garantujeme vysoké hodnoty skutečného pokrytí, které jsou v maximálním souladu s vypočteným modelem.

MUX 23 nabízí jednoduchý příjem pro diváky 

Při výstavbě 23. multiplexu jsme zohlednili požadavek na jednotné směrování antén pro tři digitální sítě (veřejnoprávní MUX 21, komerční MUX 22 a MUX 23). Díky tomu je příjem televizního signálu ze všech těchto tří sítí pro diváky co nejjednodušší. Diváci nemusí rozšiřovat svoji přijímací soustavu o další antény, slučovače, zesilovače či jiné komponenty.

MUX 23 garantuje závazek dostupnosti služby 99,9% času 

Profesionální technické řešení sítě provozované z věží Českých Radiokomunikací v kombinaci s plným zálohováním vysílačů, dělenými anténními systémy a zálohovacími napáječi a kvalitní monitorovací techniku zajišťuje na většině vysílačů 100% dostupnost služby v ročním úhrnu.

MUX 23 nabízí širokou nabídku produktů 

Nabízíme služby určené nejen celoplošným, ale i regionálním TV společnostem, například regionální 24 hod. vysílání, regionální vstupy do hlavního programu nebo celoplošné vysílání v s časovým sdílením vysílání dvou TV subjektů, a to vše při zachování všech výhod celoplošných sítí jako je široké pokrytí, spolehlivost a podpora.