Tiskové centrum

Tiskové zprávy

CRA: Přechod na DVB-T2 končí, proběhne poslední úprava finálních sítí

29. 10. 2020

Po téměř roce postupného vypínání DVB-T sítí končí přechod na DVB-T2. České Radiokomunikace (CRA) provedou v časných ranních hodinách 29. 10. poslední úpravy finálních vysílacích sítí DVB-T2.… 1 1

Vysílání Šlágr TV přerušeno

28. 08. 2020

K dnešnímu dni došlo k pozastavení poskytování služeb týkajících se vysílání Šlágr TV, a to v souladu s platnými smluvními ujednáními a právními předpisy. Vysílání je pozastaveno… 2

Přechod na DVB-T2 pokračuje

03. 06. 2020

Přechod na nový standard digitálního televizního vysílání DVB-T2 po pauze způsobené pandemií COVID-19 znovu odstartuje 8. července 2020.   3 1

Zahájení vysílání TV stanice NASA TV UHD

03. 06. 2020

Ke dni 3. června 2020 bylo zahájeno vysílání televizního programu NASA TV UHD ve Vysílací síti 23 (Multiplex 23). 4

Dočasné přerušení vypínání DVB-T sítí

23. 03. 2020

Na základě dohody CRA a CDG s MPO a ČTÚ schválila v pátek 20. března 2020 Vláda ČR dočasné přerušení vypínání DVB-T sítí. Cílem je zajistit přenos vysílání co největšímu počtu lidí bez nutnosti… 5 1

Výluky TV vysilačů

20. 03. 2020

Aktuální informace týkající se výluk TV vysílání a příjmu TV vysílání sledujte na webových stránkách digistranky.cz. Informace týkající se přechodu na DVB-T2 jsou aktualizovány na stránkách… 6

Prima LOVE změnila parametry vysílání v multiplexu 3

02. 01. 2017

Dne 2. 1. 2017 byl v DVB-T multiplexu 3 změněn identifikátor SID (Service Identification) pro distribuci programu Prima LOVE. Jak naladit program Prima LOVE od 2. 1. 2017.  7 1

Otestovány první přijímače pro DVB-T2

20. 09. 2016

První přijímače pro novou generaci televizního vysílání DVB-T2 byly otestovány. Podívejte se na jejich seznam. 8

Prima MAX se zařadí do nabídky programů multiplexu 3

13. 11. 2015

Dnes po půlnoci jsme zařadili nabídky programů multiplexu 3 nový kanál Prima MAX. 9 1

Inverzní počasí může ovlivnit kvalitu příjmu TV vysílání

01. 11. 2015

Inverzní typ počasí výrazným způsobem narušuje standardní podmínky šíření elektromagnetického signálu. 10

Archiv tiskových zpráv

< >

Kontakty pro média

Petra Miterová

Neopublic Porter Novelli

Petra Miterová

+420 731 475 481

petra.miterova@neopublic.cz

 
 

MUX 23 pokrývá signálem 99,7 % obyvatel ČR

Díky překryvům signálu vysílaného z jednotlivých vysílačů garantujeme vysoké hodnoty skutečného pokrytí, které jsou v maximálním souladu s vypočteným modelem.

Více »

MUX 23 nabízí jednoduchý příjem pro diváky

Při výstavbě třetího multiplexu jsme zohlednili požadavek na jednotné směrování antén pro tři digitální sítě (veřejnoprávní MUX 21, komerční MUX 22 a MUX 23).

Více »

MUX 23 garantuje závazek dostupnosti služby 99,9 % času

Profesionální technické řešení sítě provozované z věží Českých Radiokomunikací v kombinaci s plným zálohováním vysílačů, dělenými anténními systémy...

Více »

MUX 23 nabízí širokou nabídku produktů

Nabízíme produkty určené nejen celoplošným, ale i regionálním TV společnostem, například regionální 24 hod. vysílání, regionální vstupy do hlavního programu...

Více »