Časté dotazy diváků

Často mi kostičkuje obraz, mohu tento problém sám odstranit?

Tento jev může mít celou řadu příčin.

Nedostatečný signál, nekvalitní nebo zkreslený signál např. použitím nevhodného zesilovače nebo technickou závadou některého prvku přijímací soustavy.

Také se může jednat o nežádoucí lokální cizí rušení. V digitálním vysílání je jeho projevem buď kostičkování obrazu nebo zcela znemožněný příjem, na rozdíl od analogového vysílání, kde se většinou projevovalo pruhy v obraze a vrčením ve zvuku. To, zda se skutečně jedná o rušení, nejspolehlivěji identifikuje odborná servisní firma vybavená měřicí technikou. V některých případech lze najít zdroj rušení i svépomocí, a to v případech, kdy toto rušení vzniká přímo ve vlastním domě nebo domácnosti. Doporučujeme zkusit vysledovat, zda poruchy nesouvisí např. se zapnutím chladničky, výtahu, jiných přijímačů apod.

Lokalizace zdrojů rušení patří do kompetence Českého telekomunikačního úřadu.

Zpět na výpis

MUX 23 pokrývá signálem 99,7 % obyvatel ČR

Díky překryvům signálu vysílaného z jednotlivých vysílačů garantujeme vysoké hodnoty skutečného pokrytí, které jsou v maximálním souladu s vypočteným modelem.

Více »

MUX 23 nabízí jednoduchý příjem pro diváky

Při výstavbě třetího multiplexu jsme zohlednili požadavek na jednotné směrování antén pro tři digitální sítě (veřejnoprávní MUX 21, komerční MUX 22 a MUX 23).

Více »

MUX 23 garantuje závazek dostupnosti služby 99,9 % času

Profesionální technické řešení sítě provozované z věží Českých Radiokomunikací v kombinaci s plným zálohováním vysílačů, dělenými anténními systémy...

Více »

MUX 23 nabízí širokou nabídku produktů

Nabízíme produkty určené nejen celoplošným, ale i regionálním TV společnostem, například regionální 24 hod. vysílání, regionální vstupy do hlavního programu...

Více »