Archiv tiskových zpráv

Dočasné přerušení vypínání DVB-T sítí

23.03.2020 -

Na základě dohody CRA a CDG s MPO a ČTÚ schválila v pátek 20. března 2020 Vláda ČR dočasné přerušení vypínání DVB-T sítí. Cílem je zajistit přenos vysílání co největšímu počtu lidí bez nutnosti přeladění. 
...

Na základě dohody Ćeských Radiokomunikací a.s. a Czech Digital Group s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Českým telekomunikačním úřadem schválila v pátek 20. března 2020 Vláda ČR dočasné přerušení vypínání DVB-T sítí.
Cílem je zajistit přenos vysílání co největšímu počtu lidí bez nutnosti přeladění, neboť pozemní vysilání má na rozdíl od všech ostatních platforem povinnost zajistit přenos vysílání co největšímu počtu lidí.

Přechod na standard DVB-T2 bude obnoven po stabilizaci situace související s COVID-19.
Už dnes však 99 % domácností může přijímat vysílání v DVB-T2, které divákům přináší 30 nejsledovanějších TV programů, řadu z nich v HD kvalitě, a to včetně nového programu ČT3.

Zpět na výpis

MUX 23 pokrývá signálem 99,7 % obyvatel ČR

Díky překryvům signálu vysílaného z jednotlivých vysílačů garantujeme vysoké hodnoty skutečného pokrytí, které jsou v maximálním souladu s vypočteným modelem.

Více »

MUX 23 nabízí jednoduchý příjem pro diváky

Při výstavbě třetího multiplexu jsme zohlednili požadavek na jednotné směrování antén pro tři digitální sítě (veřejnoprávní MUX 21, komerční MUX 22 a MUX 23).

Více »

MUX 23 garantuje závazek dostupnosti služby 99,9 % času

Profesionální technické řešení sítě provozované z věží Českých Radiokomunikací v kombinaci s plným zálohováním vysílačů, dělenými anténními systémy...

Více »

MUX 23 nabízí širokou nabídku produktů

Nabízíme produkty určené nejen celoplošným, ale i regionálním TV společnostem, například regionální 24 hod. vysílání, regionální vstupy do hlavního programu...

Více »