Archiv tiskových zpráv

Inverzní počasí může ovlivnit kvalitu příjmu TV vysílání

01.11.2015 - Inverzní typ počasí výrazným způsobem narušuje standardní podmínky šíření elektromagnetického signálu.

Dohledové centrum Českých Radiokomunikací zaznamenává v těchto podzimních dnech zvýšený počet dotazů a stížností na sníženou kvalitu příjmu televizního vysílání. Důvodem těchto problémů však není technická závada na straně vysílačů Českých Radiokomunikací, ale meteorologický jev zvaný teplotní inverze. Inverzní typ počasí se vyskytuje v podzimních a zimních měsících a často výrazným způsobem narušuje standardní podmínky šíření elektromagnetického signálu. Při inverzi většinou dochází k tomu, že standardně přijímaný signál je rušen dálkovým příjmem ze vzdálených (často zahraničních) vysílačů, které jsou za běžných podmínek zcela mimo dosah přijímací antény.

Na televizních přijímačích u diváků se může projevit sníženou kvalitou příjmu (čtverečkování v obraze, výpadky zvuku) a v lokalitách s obtížnějšími příjmovými podmínkami toto může vést až k úplné ztrátě příjmu. Inverzní typ počasí se v současné době vyskytuje na většině území České republiky.

Obecná rada pro diváky

Negativní jevy spojené se zhoršením kvality příjmu způsobeným inverzí vznikají až na přijímací straně. Na straně vysílačů tedy nelze realizovat žádné technické opatření, které vliv nepříznivých podmínek šíření signálu eliminuje. V řadě případů však je možné zmiňovaný jev potlačit, ale bohužel nelze nikdy zaručit stoprocentní účinnost. Vždy záleží na konkrétních místních podmínkách příjmu.

Obecně platí, že je třeba ve zvýšené míře dodržovat základní zásady instalace přijímací techniky. Především jde o preferenci venkovních antén před náhražkovými pokojovými. Používat raději ziskovější a směrovější antény a optimálně se vyhnout i používání anténních předzesilovačů. Vždy používat kvalitní techniku, odborně instalovanou a vhodnou pro DVB-T vysílání. Toto platí zvláště pro anténní zesilovače, které často bez problémů vyhovovaly pro analogové vysílání, ale pro digitální DVB-T vysílání již mají nedostatečné parametry, což se ve zvýšené míře může projevovat právě při nestandardních podmínkách šíření signálu při inverzním počasí.

TV divákům doporučujeme řešit problémy s příjmem ve spolupráci s regionálním odborným servisem anténní techniky, který je vybaven nezbytnou měřicí technikou a nbsp;má dlouhodobé zkušenosti s realizací přijímacích antén v regionu své působnosti.

Jak postupovat v případě rušení TV signálu v souvislosti s výstavbou LTE sítí

Zpět na výpis

MUX 23 pokrývá signálem 99,7 % obyvatel ČR

Díky překryvům signálu vysílaného z jednotlivých vysílačů garantujeme vysoké hodnoty skutečného pokrytí, které jsou v maximálním souladu s vypočteným modelem.

Více »

MUX 23 nabízí jednoduchý příjem pro diváky

Při výstavbě třetího multiplexu jsme zohlednili požadavek na jednotné směrování antén pro tři digitální sítě (veřejnoprávní MUX 21, komerční MUX 22 a MUX 23).

Více »

MUX 23 garantuje závazek dostupnosti služby 99,9 % času

Profesionální technické řešení sítě provozované z věží Českých Radiokomunikací v kombinaci s plným zálohováním vysílačů, dělenými anténními systémy...

Více »

MUX 23 nabízí širokou nabídku produktů

Nabízíme produkty určené nejen celoplošným, ale i regionálním TV společnostem, například regionální 24 hod. vysílání, regionální vstupy do hlavního programu...

Více »