Časté dotazy diváků

Jak si naladím nově vysílaný program?

Zahájení vysílání nového programu může od diváků vyžadovat aktivaci ladění programů na jejich set-top-boxech či TV přijímačích vybavených DVB-T2 tunerem v těch případech, kdy si nový program přijímač nenaladí automaticky sám. Pro tento případ doporučujeme následující postup:

  • Vyberte v ovládacím menu přijímače (většinou označeném jako „set up“) záložku „ladění“ (tuning)
  • Vyberte možnost ručního ladění (manual tuning)
  • Nastavte přijímaný kanál programu např. 41 (CH41), potvrďte tuto volbu (OK – enter). Čísla kanálů lze snadno vyhledat v sekci Nalaďte si.
  • Nový program by se měl během několika vteřin v seznamu programů objevit.
  • V případě, že číslo TV kanálu není známo nebo výše uvedený postup nefunguje, lze v záložce „ladění“ (tuning) zvolte možnost automatického ladění (automatic tuning); tato volba zajistí kompletní opětovné naladění všech TV programů v dostupných vysílacích sítích (multiplexech).

Zpět na výpis

MUX 23 pokrývá signálem 99,7 % obyvatel ČR

Díky překryvům signálu vysílaného z jednotlivých vysílačů garantujeme vysoké hodnoty skutečného pokrytí, které jsou v maximálním souladu s vypočteným modelem.

Více »

MUX 23 nabízí jednoduchý příjem pro diváky

Při výstavbě třetího multiplexu jsme zohlednili požadavek na jednotné směrování antén pro tři digitální sítě (veřejnoprávní MUX 21, komerční MUX 22 a MUX 23).

Více »

MUX 23 garantuje závazek dostupnosti služby 99,9 % času

Profesionální technické řešení sítě provozované z věží Českých Radiokomunikací v kombinaci s plným zálohováním vysílačů, dělenými anténními systémy...

Více »

MUX 23 nabízí širokou nabídku produktů

Nabízíme produkty určené nejen celoplošným, ale i regionálním TV společnostem, například regionální 24 hod. vysílání, regionální vstupy do hlavního programu...

Více »