Časté dotazy diváků

Nenaladím žádný program multiplexu 23

Doporučujeme, abyste si nejprve na stránce Nalaďte ověřili pokrytí signálem multiplexu 23 v místě vašeho příjmu. Pokud se problém s příjmem týká většího počtu obyvatel a ani při použití kvalitní, odborně instalované anténní techniky nelze zabezpečit kvalitní signál, obraťte se prosím na obecní úřad, který může vstoupit do jednání s TV společnostmi ohledně výstavby DVB-T dokrývačů, případně může jejich provoz objednat přímo u CDG.

Společnost CDG je technickým operátorem vysílací sítě MUX 23, tj. všechny vysílače, včetně dokrývacích, jsou provozovány na základě konkrétních objednávek provozu vysílače od TV společností, v případě dokrývačů i od městských nebo obecních úřadů.

V případě objednání této vysílací služby je společnost CDG připravena realizovat výstavbu DVB-T2 dokrývače v nejkratším možném termínu, tak jak to již bylo provedeno na jiných lokalitách, na celém území České republiky.

Zpět na výpis

MUX 23 pokrývá signálem 99,7 % obyvatel ČR

Díky překryvům signálu vysílaného z jednotlivých vysílačů garantujeme vysoké hodnoty skutečného pokrytí, které jsou v maximálním souladu s vypočteným modelem.

Více »

MUX 23 nabízí jednoduchý příjem pro diváky

Při výstavbě třetího multiplexu jsme zohlednili požadavek na jednotné směrování antén pro tři digitální sítě (veřejnoprávní MUX 21, komerční MUX 22 a MUX 23).

Více »

MUX 23 garantuje závazek dostupnosti služby 99,9 % času

Profesionální technické řešení sítě provozované z věží Českých Radiokomunikací v kombinaci s plným zálohováním vysílačů, dělenými anténními systémy...

Více »

MUX 23 nabízí širokou nabídku produktů

Nabízíme produkty určené nejen celoplošným, ale i regionálním TV společnostem, například regionální 24 hod. vysílání, regionální vstupy do hlavního programu...

Více »