Archiv tiskových zpráv

Prima LOVE změnila parametry vysílání v multiplexu 3

02.01.2017 -

Dne 2. 1. 2017 byl v DVB-T multiplexu 3 změněn identifikátor SID (Service Identification) pro distribuci programu Prima LOVE. Jak naladit program Prima LOVE od 2. 1. 2017. 

Dne 2. 1. 2017 byl v DVB-T multiplexu 3 změněn identifikátor SID (Service Identification) pro distribuci programu Prima LOVE.

V DVB-T distribuci programu Prima LOVE byl změněn identifikátor SID, ostatní vysílací parametry zůstaly zachovány. Změna identifikátoru SID souvisí s přechodem programu na novou licenci, kterou získala FTV Prima v závěru roku 2016. Společnost CDG dne 2. 1. 2017 ráno ukončila distribuci programu "Prima LOVE" na původních parametrech v multiplexu 3. Na její pozici se nyní objevila statická obrazovka s následujícím textem:

"Vážení diváci, od 2. ledna došlo ke změně v pozemním vysílání kanálu Prima LOVE. Pokud se vám Prima LOVE automaticky nenaladí do programové nabídky, zvolte prosím režim ručního ladění. Děkujeme za pochopení."

Původní programová pozice nyní nese název "Prima love - preladte".

Jak naladit Prima LOVE v multiplexu 3 s novým parametrem SID

V případech, kdy si program váš TV přijímač nenaladí automaticky sám, doporučujeme vám následující postup:

  • Vyberte v ovládacím menu přijímače (většinou označeném jako „set up“) záložku „ladění“ (tuning).
  • Vyberte možnost ručního ladění (manual tuning).
  • Nastavte přijímaný kanál multiplexu 3  a potvrďte tuto volbu (OK – enter).
  • Nový program by se měl během několika vteřin v seznamu programů objevit.

Zpět na výpis

MUX 23 pokrývá signálem 99,7 % obyvatel ČR

Díky překryvům signálu vysílaného z jednotlivých vysílačů garantujeme vysoké hodnoty skutečného pokrytí, které jsou v maximálním souladu s vypočteným modelem.

Více »

MUX 23 nabízí jednoduchý příjem pro diváky

Při výstavbě třetího multiplexu jsme zohlednili požadavek na jednotné směrování antén pro tři digitální sítě (veřejnoprávní MUX 21, komerční MUX 22 a MUX 23).

Více »

MUX 23 garantuje závazek dostupnosti služby 99,9 % času

Profesionální technické řešení sítě provozované z věží Českých Radiokomunikací v kombinaci s plným zálohováním vysílačů, dělenými anténními systémy...

Více »

MUX 23 nabízí širokou nabídku produktů

Nabízíme produkty určené nejen celoplošným, ale i regionálním TV společnostem, například regionální 24 hod. vysílání, regionální vstupy do hlavního programu...

Více »